J:s Livsförändring

           samtal & utbildning 

                                                                                                                                         

190913:

Det är fullt hos mig och just nu ca ett års väntetid för en plats. 

Det går bra att ställa sig i kö.

Välkommen åter/ Janet