J:s Livsförändring

           samtal & utbildning 

1986 - 1988: Vårdbiträde (Ludvika Kommun)

1989 - 1999: Yrkesförare buss & taxi  

1999- 2001:  Utökad gymnasiekompetens (Brunnsviks fhsk) 

2002- 2008:  Egen behandling beroende/psykiatri

2008- 2013:  Egen företagare, verksamhet: bil&båtsadelmakeri (Danielsson´s Klädselverkstad)

2008:            Utbildning inom Neuro Lingvistisk Programmering (utbildare Ulf Lindgren& Anders Jansson Falun)

2009 pågår:  Egen företagare, verksamhet: samtal & utbildning (J:s Livsförändring)

2010- 2011   Behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens 2 års utbildning

                     inom kombinationen psykiatri/missbruk/beroende (Yrkesakademin)

2011- 2012   Lärare vid specialundersköterskeutbildningen i psykiatri (Yrkesakademin) 

2014             Utbildning "Att utveckla tankestöd" 10 hp ( Lunds tekniska högskola) 

2015             Utbildning "Certifierad handledare för metoden Sorgbearbetning" ( Svenska institutet för Sorgbearbetning/ Anders Jansson, Falun)

2017             Utbildning "Attityd och beteendepåverkan" 7,5 hp (Högskolan Gävle)

2017             Utbildning "Fördjupningskurs för metoden Sorgbearbetning" ( Svenska institutet för Sorgbearbetning / Susanne Nilsson, Malmö) 


Pågående 2 årsstudierna "Familjepsykologi" 60 hp  (Högskolan Kristianstad) ligger vilande f.t.