J:s Livsförändring

           samtal & utbildning 

1986 - 1988:   Vårdbiträde (Ludvika Kommun)

1989 - 1999:   Yrkesförare buss & taxi

1999- 2001:    Utökad gymnasiekompetens (Brunnsviks fhsk)

2002- 2008:    Egen behandling beroende/psykiatri

2008- 2013:    Egen företagare, verksamhet: bil&båtsadelmakeri (Danielsson´s Klädselverkstad)

2008:              Utbildning inom Neuro Lingvistisk Programmering (utbildare Ulf Lindgren& Anders Jansson Falun)

2009 pågår:   Egen företagare, verksamhet: samtal & utbildning (J:s Livsförändring)

2010- 2011     Behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens 2 års utbildning

                       inom kombinationen psykiatri/missbruk/beroende (Yrkesakademin)

2011- 2012     Lärare vid specialundersköterskeutbildningen i psykiatri (Yrkesakademin)

2014               Utbildning "Att utveckla tankestöd" 10 hp ( Lunds tekniska högskola)

2015               Utbildning "Certifierad handledare för metoden Sorgbearbetning" ( Svenska institutet för Sorgbearbetning/ Anders Jansson, Falun)

2017               Utbildning "Attityd och beteendepåverkan" 7,5 hp (Högskolan Gävle)

2017               Utbildning "Fördjupningskurs för metoden Sorgbearbetning" ( Svenska institutet för Sorgbearbetning / Susanne Nilsson, Malmö) 

Pågående 2 årsstudierna "Familjepsykologi" 60 hp (Högskolan Kristianstad) ligger vilande f.t.