J:s Livsförändring

           samtal & utbildning 

SNI- kod Näringsbeskrivning 


Personalutbildning, sni-kod 85594, i denna ingår:

Ledarutvecklingsutbildningar, personalutbildning

Utbildningskonsultverksamhet

Företagsledarutbildning

Ledarskapsutbildningar, personalutbildning

Pedagogisk konsultverksamhet, personalutbildning

Stresshantering, personalutbildning


Konsultverksamhet avseende företags organisation, sni-kod 70220, i denna ingår:

Psykosocialt arbete på uppdrag till företag (ej behandling)

Rådgivning, etikfrågor, företag

Friskvårdskonsultverksamhet, stresskartläggning till företag


Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare, sni-kod 86909, i denna ingår:

Samtalspedagogverksamhet

Samtalsterapi


Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem, sni-kod 88992, i denna ingår:

RINA= rådgivning i alkohol- och narkotikafrågor

Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem