J:s Livsförändring

           samtal & utbildning 

Behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens inom kombinationen missbruk/beroende och psykiatri.

Detta innebär att jag är utbildad:

  • behandlare för personer med multipla problem
  • handledare och samordnare för arbetsgrupper/team
  • nätverksmotor i samordningen kring den enskilda personen, dels ut mot vården och dels inom personens eget sociala nätverk.
  • samtalsterapeut inom metoden motiverande intervju (MI)


NLP practitionercoach

  • samtalspartner inom metoden neurolingvistisk programmering där KBT ingår, liksom delar av gestaltterapi. 

Utbildare och konflikthanterare inom:
  • bruk/missbruk/beroende
  • förhållningssätt i relationer 
  • lösningsfokuserat tankesätt

Certifierad handledare för Sorgbearbetning:
  • kursledare för både grundkurs och fördjupningsdelen